13.12.2015 – Trzyniec

zapraszamy na najbliższy koncert:

13.12.2015
Trzyniec, plac przed Trisióm

kolędowanie, przewidywany poczóntek koło 18:00