Chór męski „Gorol” powstał w październiku 1947 roku przy miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Jabłonkowie. Pierwszym prezesem został Jerzy Słowiaczek a pierwszym oficjalnym występem, na którym „Gorol” przedstawił się publiczności, był wieczór Mickiewiczowski 10 stycznia 1948 roku w Jabłonkowie.

Od początku swojej działalności chór odnosił wiele sukcesów. Brał udział w festiwalach, przeglądach i konkursach śpiewaczych, imprezach folklorystycznych, w uroczystościach chórów i domów PZKO.

W 1957 roku szeregi zespołu opuścił pierwszy dyrygent Karol Heczko, dzięki któremu „Gorol” przez lata działalności osiągnął wysoki poziom artystyczny. W następnych sześciu latach dyrygentami chóru są kolejno: Józef Mazur, Jerzy Drózd, Józef Firla, Gustaw Słowik, Władysław Winkler, znowu Karol Heczko i Wilhelm Słowiaczek. Rok 1963 był przełomowy, ponieważ na stanowisku dyrygenta stanął długoletni członek zespołu inż. Bogusław Stonawski. Zespołem kierował najdłużej, bo aż do roku 1997, kiedy to złożyl rezygnacje z tej funkcji na ręce zarządu.. Na jego miejsce udało sie pozyskać absolwenta Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach Andrzeja Mozgałę. Na początku 2004 roku dochodzi do kolejnej zmiany i pałeczkę dyrygenta przebiera Katarzyna Siwiec, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pod batutą kobiety ”Gorol” śpiewa do dnia dzisiejszego.

Podczas widowisk „Gorola” oprócz koncertów chóru można usłyszeć i zobaczyć popisy gawędziarskie i narratorskie członków zespołu. Zrodziły się dzięki temu oryginalne postacie, które były wielką ozdobą zespołu.W pierwszych latach taką postacią był gawędziarz „Michoł”, Alojzy Ligocki, a po nim popularny „Maciej”, Ludwig Cieńciała oraz „Jura spod Grónia”, Władysław Niedoba, bez których nie mogły się odbyć żadne występy, a przede wszystkim nie mogło ich zabraknąć na Gorolskim Święcie. W latach siedemdziesiątych dołączył do nich „Hadam z drugi jizby”, Władysław Młynek, a 1990 roku „Filip”, Tadeusz Filipczyk, który towarzyszy zespołowi do dziś. Szczególne zasługi dla utrwalenia polskiej kultury na Zaolziu miał Władysław Niedoba znany jako „Jura spod Grónia”, który został symbolem i legendą Zaolzia. Inną wielką postacią w zespole był Ludwik Cienciała, najbardziej znany jako wiejski jąkała „Maciej”. Wraz z Władysławem Niedobą występował w tej roli setki razy.

W ciągu swego 60 letniego istnienia chór ”Gorol” dał setki koncertów. Od 1965 roku zespół występuje corocznie w Wiśle w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”. Chór był uczestnikiem Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie w latach 1984, 1994, 2000 i 2006. W 1994 roku „Gorol” miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Skoczowie. Było to dla chóru wielkie wyróżnienie i honor, ponieważ „Gorol” był jedynym zespołem z zagranicy, który został zaproszony na tę uroczystość. W 1987 roku zespół koncertuje w Warszawie, w 1999 roku w Brzegu, w latach 1998 i 2004 w Toruniu. W listopadzie 2005 roku „Gorole” z Jabłonkowa mieli zaszczyt zaśpiewać ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas uroczystości Święta Niepodległości Polski w Opolu. Chór męski „Gorol” występował nie tylko w Czechach i w Polsce. W czerwcu 1996 roku wyjeżdża koncertować na Białoruś i Litwę a w 2004 roku chór uczestniczy w XIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Argos – Orestiko w Grecji.

Chór męski „Gorol” istnieje i działa na Zaolziu ze swoją siedzibą w Jabłonkowie do dnia dzisiejszego. Zespół liczy obecnie 47 członków. Przez wszystkie lata działalności „Gorol” zgromadził w swoim repertuarze wiele różnego rodzaju pieśni. Każdy z dyrygentów podczas swojej pracy z zespołem przynosił nowe nuty, nowe utwory, a w ten sposób tworzył się ogromny i bardzo różnorodny repertuar.