Je ci 18 – 100 lat, rod śpiywosz a je w tebie kapke gorolski krwie? Tak se nieboj a przidź miyndzy nas!!!!!!

Spotykómy sie każdy poniedziałek o 18:00 w jabłónkowskim PZKO. Przidź sóm, z kolegóm, albo kolegami.

Każdego porzóndnego chłopa radzi uwidzymy……..